ŠTÝLOVÁ MÓDA

Platba

Existuje u nás viacej možností ako uskutočniť úhradu za nákup. Môžete si vybrať tú, ktorá vám vyhovuje najviac.

Úhrada tovaru osobne
Tovar je možné uhradiť v hotovosti pri prevzatí tovaru v obchodnej kancelárii FitElite na adrese Nezábudková 52, 821 01 Bratislava.

Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra)
Tovar je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho vopred na základe proforma faktúry. Kontaktovať vás bude náš obchodník ohľadom potvrdenia objednávky a následne vám bude zaslaná proforma faktúra, ktorú uhradíte na náš slovenský bankový účet (t.z., že nie je potrebné platiť žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.). Keď bude platba preukázaná alebo prevedená v prospech nášho účtu, následne vám odošleme objednaný tovar a budeme vás informovať o tom e-mailom. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš slovenský bankový účet. Faktúra, ktorá bude nami vystavená a zaslaná spolu s tovarom vám, slúži zároveň ako daňový doklad i dodací list. Pokiaľ nastane situácia, že platba objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho slovenského bankového účtu do 7 (siedmich) pracovných dní, objednávku automaticky stornujeme.

Bankové spojenie
Banka: Tatra Banka
Číslo účtu: 2949049782
Kód banky: 1100
IBAN: SK33 1100 0000 0029 4904 9782
SWIFT: TATRSKBX

Ako variabilný symbol pre úhrady objednávky poprosíme uvádzať číslo vašej proforma faktúry.

Úhrada tovaru na dobierku
Tovar a dobierečné bude uhradené kuriérovi v hotovosti pri doručení a prebratí tovaru na vašu dodaciu adresu.