ŠTÝLOVÁ MÓDA

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri nakladaní s osobnými údajmi sme zaviazaní riadiť sa zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť GRANDE FASHION s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.grandefashion.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a zaobchádza s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. V nijakom prípade nebudú poskytnuté tieto údaje tretím stranám.

 

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre vykonanie obchodnej transakcie a doručenie tovaru, potrebujeme od Vás poznať meno (eventuálne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a dodaciu), telefonický a mailový kontakt. Na ich základe už ďalej budeme evidovať Vaše obchodné transakcie u nás.

 

Na čo slúžia údaje?
Všetky informácie (obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie a pod.) v internetovom obchode www.grandefashion.sk sú dostupné bez potrebného zadávania akýchkoľvek údajov. Kvôli realizácii obchodnej transakcie a následné dodanie objednávky na Vami zadané miesto s Vami potrebujeme komunikovať a oboznámiť sa s vyššie uvedenými údajmi, ktoré na základe Vášho súhlasu získame pri Vašej registrácii a to buď nastálo alebo dočasne.

 

Ako môžeme existenciu týchto údajov ovplyvniť?
Po prihlásení sa do internetového obchodu www.grandefashion.sk môžete tieto údaje upraviť alebo vymazať. V prípade, ak chcete Vašu registráciu celkom zrušiť a doteraz ste u nás nevykonali nákup, stačí poslať e-mail na adresu moda@grandefashion.sk